Beskriver hvordan man kjører ut purringer på kunder. Det forutsettes at oppsett for selve purreforløpet er ferdig satt opp, om ikke bistår support med dette. Man velger da hvordan purreforløpet skal være, om man for eksempel skal sende 1 eller 2 purringer før inkassovarsel, eller direkte inkassovarsel og eventuelle gebyrer og den regnskapsmessige håndteringen av disse.


 1. Kunde - Periodisk - Rente og purring - Opprettelse av purring


 2. Kryss av for hvilke transaksjoner som skal tas med på purringen
 3. Velg hvilken purrestatus som skal tas med (dette henger sammen hvordan oppsettet er gjort)  


 4. Velg dato for beregning av purring
 5. Merk at man også kan beregne spesifikke kunder, kundegrupper og hva man måtte tenke seg av utvalg ved å trykke på Velg og legge på aktuelle kriterier
 6. Trykk Ok og AX går gjennom alle åpne poster og legger dem i et purreforslag på bakgrunn av valgene vi gjorde i punktene over. Du vil da få en melding om at purringer er opprettet
 7. Kunde - Periodisk - Rente og purring - Purrenota  


 8. I dette bildet vises alle purringer, og du har mulighet for å vise all historikk ved å bruke valgene øverst til venstre i bildet
 9. Kryss av for Vis og velg Status Opprettet for å se de som er opprettet men ikke skrevet ut, altså de vi opprettet under punkt 6
 10. Hvis du vil skrive ut en oversikt over de purringene som er opprettet i dag, velg skriv ut og oversikt over purringer(Benyttes i tilfeller hvor det er en annen som bestemmer hvilke kunder som skal få tilsendt purring).
 11. Gå gjennom og eventuelt trykk Avbryt på de du ikke vil skrive ut purring på
 12. Når dette er gjort trykker du Skriv ut - Purrenota  
  Sett på merket for Ta med purringer som også sendes elektronisk.
 13. Trykk på Velg
 14. Fjern det som står i felt Kriterier for både Kundekonto, Purring og Skrevet ut, på denne måten får du med alle som ligger i oversikten, alternativt kan man skrive ut én og én ved å skrive inn kundenummer i Kriterier-kolonnen i Kundekonto-linjen.


 15. Trykk Ok og sett inn dagens dato i Posteringer ble vurdert til og trykk Ok og skriv ut purringene som da kommer opp  


 16. Da er status på alle purringer endret til Opprettet og Skrevet ut, kryss derfor av på Skrevet ut slik at du får se alle purringene du nettopp skrev ut
 17. Trykk deretter på Poster og Velg og gjør likt som under punkt 14, ta bort verdier i i feltet Kriterier for Kundekonto, Purring og Skrevet ut, slik at alle blir oppdatert, trykk Ok  


 18. Sett inn dagens dato i Posteringsdato og trykk Ok. Nå blir alle purringer oppdatert, dette er spesielt viktig dersom man skal kjøre flere purrekoder for at riktig status skal ligge på hver transaksjon. Vær samtidig oppmerksom på at dersom man har lagt inn purregebyr så blir dette postert inn i regnskapet
 19. Dersom du ønsker å sende purringen på e-post, må kunden ha Faktureringsmetode PDF og e-post-adresse må være registrert på kunden. Da kan du trykke efaktura-knappen og Send elektronisk. Da vil fakturaen sendes til kunden og purringen blir markert med 'Sendt elektronisk'.