1. Kjør ut kontoutdrag hovedbok
    Hovedboksrapporten finnes under modul: Økonomi-->Fellesskjermbilder-->Kontoplandetaljer
  2. Velg konto 2400 klikk på Kontoutdrag


  3. Velg ut dato intervall, eller mellom datoer. Huk av på mva spesifikasjon om du ønsker å se dette


  4. Klikk ok da får du opp en rapport som dette


  5. Gå til Leverandør-->Rapporter-->Status--Leverandørsaldoliste

  6. Legg inn dato verdier lik som perioden i forrige rapport  7. Klikk ok da får du opp denne rapporten, sjekka t summen er den samme som rapporten i punkt 4