Innlesing av returfiler fra banken

Samme beskrivelse for både mottaks- og avregningsretur. 

Les inn mottaksretur først før man leser inn avregningsfilen

  1. Last ned filen fra banken 
  2. Gå på Leverandør – Journaler – Betalinger – Betalingsoverføring
  3. Trykk på Returfil-Leverandør
  4. Velg Betalingsmåte TP
  5. Finn frem filen fra banken, kryss eventuelt av for Skriv ut dersom du vil ha rapport fra filen og trykk Ok
    Om du ønsker at banktransaksjonene skal summeres i journalen, merke for 'Summering av banktransaksjoner'.


  6. Da ser du at Betalingsstatus har endret seg til enten Mottatt (mottaksretur) eller Godkjent (avregningsretur)
  7. Dersom alle er Godkjent trykker du på Journaler for å komme til selve journalen og så posterer du den 


 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.