Samme beskrivelse for både mottaks- og avregningsretur. 

Les eventuelt inn mottaksretur først før import av avregningsfilen. Ikke påkrevet, da det er avregningsfilen som endrer betalingsstatus til Godkjent.

 1. Last ned filen fra banken 
 2. Gå på Leverandør – Journaler – Betalinger – Betalingsoverføring
 3. Trykk på Returfil-Leverandør
 4. Velg Betalingsmåte TP
 5. Finn frem filen fra banken, kryss eventuelt av for Skriv ut dersom du vil ha rapport fra filen og trykk Ok
  Om du ønsker at banktransaksjonene skal summeres i journalen, merke for 'Summering av banktransaksjoner'.


 6. Da ser du at Betalingsstatus har endret seg til enten Mottatt (mottaksretur) eller Godkjent (avregningsretur)
 7. Dersom alle er Godkjent trykker du på Journaler for å komme til selve journalen og så posterer du den 8. Hvis en eller flere innbetalinger har status Avvist, er det viktig å finne ut hvorfor. En årsak kan være manglende betalingsreferanse fra banken. Gå inn på arkfane Bank og legg inn et tall i i feltet for betalingsreferanse.

 9. Nå kan status endres til Godkjent og posteres.