Remittering

 1. Gå til Leverandør -> Journaler -> Betalinger -> Betalingsjournal 
 2. Velg journaltype 'betfor' og gå til Linjer 
 3. Trykk på Betalingsforslag -> Opprett betalingsforslag


 4. I neste skjermbilde velges stort sett bare en til dato for hvilke betalinger du skal ha med.

  Slett negative betalinger:  Når denne ikke er merket, tar forslaget med seg alle åpne transaksjoner på leverandøren, inklusive kreditnotaer, kreditnota må i tillegg ha samme forfallsdato som faktura for at det skal bli trukket fra, dette styrer man i neste bilde.  Når denne er merket, tar forslaget bare med seg åpne fakturaer, ikke kreditnotaer.                                                                                                                                                                                                 Kontroller saldo: Når denne er merket, fører dette til at man ikke betaler faktura til en leverandør som skylder penger.

 5. Trykk Ok 

 6. Neste bilde viser detaljer om betalinger som kommer med. Nederste del viser leverandørene og øverste del viser detaljene for hvilke faktura valgt leverandør som skal betales. Det er i dette bildet man kan endre forfallsdato på kreditnota slik at det blir samme som faktura for å motregne. Her kan man også slette betalinger, husk da at du må slette linjene i øverste del av skjermbildet, altså detaljene. 


 7. Når forslaget er riktig trykker du Overføring og Ok 

 8. Da får du opp selve journalen som inneholder totalsummer pr.dag pr.leverandør 

 9. Trykk Funksjoner – Opprett betalinger 


 10. Trykk Dialog, for å sjekke filstien som ligger i Filnavn. Denne filstien skal være lik den filstien som du henter fra i banken. Trykk OK.
  Trykk OK og filen blir laget.  


Neste steg er å logge seg på nettbanken og laste opp filen. NB! Du må logge på nettbanken via Explorer på server, og ikke lokal pc, ellers vil ikke banken finne filen.