Generering av fil til bank

 1. Gå til Leverandør – Journaler – Betalinger – Betalingsjournal 
 2. Velg journaltype betfor og gå til Linjer 
 3. Trykk på Betalingsforslag – Opprett betalingsforslag 


 4. I neste skjermbilde velges stort sett bare en til dato for hvilke betalinger du skal ha med.

  Slett negative betaling bestemmer om kreditnota skal tas med eller ikke, kreditnota må i tillegg ha samme dato som faktura for at det skal bli trukket fra, dette styrer man i neste bilde.
  Kontroller saldo fører til at man ikke betaler faktura til en leverandør som skylder deg penger. 


 5. Trykk Ok 

 6. Neste bilde viser detaljer om betalinger som kommer med. Nederste del viser leverandørene og øverste del viser detaljene for hvilke faktura valgt leverandør som skal betales. Det er i dette bildet man kan endre forfallsdato på kreditnota slik at det blir samme som faktura for å motregne. Her kan man også slette betalinger, husk da at du må slette linjene i øverste del av skjermbildet, altså detaljene. 


 7. Når forslaget er riktig trykker du Overføring og Ok 

 8. Da får du opp selve journalen som inneholder totalsummer pr.dag pr.leverandør 

 9. Trykk Funksjoner – Opprett betalinger 


 10. Trykk Ok i neste boks og filen blir laget 


 

Neste steg er å logge seg på nettbanken og laste opp filen. NB! Du må logge på nettbanken via Explorer på server, og ikke lokal pc, ellers vil ikke banken finne filen.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.