Postering av efaktura

Etter at faktura er godkjent må de også posteres. Gå til Status Godkjent


Merk alle faktura og trykk Oppdater – Samleposter faktura.

Alle faktura blir da oppdatert i regnskap og varer blir belastet prosjekt.


NB! For fakturaer hvor konteringslinjene kun er med Kontotype = Finans, merk alle disse fakturaene og trykk Oppdater - Poster journal.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.