Justering av Prisfaktor på varegrupper

Det er mulighet for å få satt opp individuell justering av prisfaktor basert på varegrupper fra grossistene. Dette gjøres på følgende måte,


  1. Gå til Lagerstyring-->Periodisk-->NaviCom Bransjeløsning-->Automatisk Prisimport

  2. Velg grossisten og klikk på fanen Import (A)


  3. Huk av for Faktor fra varegruppe (B)

  4. Endre faktor for de ønskede leverandør rabattgruppene (C)


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.