Import av regnskapsbilag i AX

  1. Økonomi -> Journaler -> Økonomijournal
  2. Opprett ny journal av den typen du ønsker å bruke og trykk Linjer
  3. Trykk på knappen Funksjoner -> Importer kontoutdrag (transaksjoner)


  4. Velg Importmetode 'H&L' og trykk OK
  5. Velg dato for bilaget og søk frem filen du har mottatt fra lønnssystemet og trykk OK (mellomkonto skal være lik konto for øredifferanse normalt)


  6. Bilaget hentes da inn i AX og er klart til postering. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.