1. Prosjekt - Periodisk - Integrasjon Huldt&Lillevik - Eksport av timer


  2. Trykk på den gule mappen og spesifiser hvor filen som AX lager skal ligge slik at du enkelt finner denne igjen når du skal hente den med H&L og deretter trykker du på Velg


  3. Legg inn aktuell datointervall både for Tabell Timer og Utgift. For noen kan det også være at man ønsker å ha med timer tilbake i tid, i det tilfelle ville man skrevet "..300610" istedet for "010610..300610". Legg også merke til her at ansatt 1 og 3 er utelatt fordi de er fastlønnet og eventuelle timer de har ført skal ikke komme over til H&L.

  4. Trykk Ok og svar Yes på at timer skal overføres. Du får deretter en dialogboks som sier at filen ligger klar for import til H&L.