Opprettelse/endring av kategori

Prosjekt – Oppsett – Kategori – Kategorier


  1. Finn aktuell kategori, eventuelt trykk ctrl+n for ny 
  2. Ved opprettelse av ny er det lurt å sammenligne med en annen art for oppsett som gjøres i bildet Oversikt 
  3. Klikk på knappen Oppsett – Kostpris time


  4. Her legger du inn fra hvilken dato kostprisen skal gjelde. Er det snakk om justering av pris er det lurt å legge inn ny linje for å kunne se historikken. Om man skal differensiere kostpris på ansatt er det mulig, men legg alltid inn en linje uten ansatt for å være sikker på at alle blir fanget opp
  5. Lukk bildet og gå igjen på Oppsett – Salgspris time


  6. Velg Alle i boksen Vis
  7. Her legger du inn ny linje og velger hvilken Kategori det gjelder. Det samme gjelder her med angivelse av linje uten ansatt for å alltid fange opp
  8. Viktige felt på oversikt
FELT BESKRIVELSE
Kategori-ID nummeret som identifiserer kategorien
Kategorinavn navn som også kommer på faktura
Kategorigruppe Sammenlign med annen kategori av samme type, dette skiller om det er timer, utgift eller vare
Vare, mva-gruppe Angir om det skal beregnes mva på kategorien
ShowRecord Angir om kategorien skal være synlig i SpeedyCraft
Krav til kommentar Angir om montør må skrive kommentar ved bruke av kategorien
Fakturaforslag Kryss av dersom du ønsker mulighet for å bruke kategorien under arkfane Tillegg i fakturaforslag

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.