Timerapport pr montør AX

Timerapport pr. montør kan hentes ut på to måter:

A. Rapportpakke - Timerapport
(Økonomi -> Rapporter -> NaviCom bransjeløsning -> Excel rapporter - Finans, Rapportpakke, Timerapport)
(Prosjekt -> Rapporter -> Excel rapporter - Prosjekt, Rapportpakke, Timerapport)

Denne rapporten gir mulighet til å drille ned i transaksjonene, en dynamisk rapport.
Dersom du ikke har tilgang til denne rapporten, men ønsker tilgang, gi beskjed til support.


B. Transaksjoner - Time
Rapport som viser timer pr montør der man kan gjøre forskjellige utvalg.

  1. Gå på Prosjekt – Rapporter – Transaksjoner – Transaksjoner Time
  2. Kryss av for alle de tre kryssene til venstre og trykk på Velg for å gjøre utvalg på dato


  3. Legg inn ønsket utvalg i feltet Kriterier, for eksempel dato som er vist her. Som du ser, kan man også gjøre utvalg på ansatt og også legge til flere felt. Det er også mulig å endre i sorteringen på rapporten ved å gå på arkfane Sortering.


  4. Trykk Ok og Ok og du får fram rapporten


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.