Opprette ny vare som ikke er fra hoved grossist

  1.  Gå til Lagerstyring -> Varedetaljer.
  2.  Opprett en ny post og velg mal, Standard vare er vare med lagerstyring, og Tjeneste er uten lagerstyring 


  3. Klikk OK-knappen.

  4. Skriv inn Varenummeret på den nye varen

  5. Endre Varenavn fra malvare til navnet på den nye varen

  6. Endre Kjøpspris til listeprisen på den nye varen 

  7. Endre Kostpris til nettoprisen for den nye varen (her kan du beregne i feltet, hvis for eksempel varen koster 50,- og har 25% rabatt, skriver du bare 50*0,75 i feltet).


  8. Sett en salgspris på varen, her kan du også benytte kalkulasjon ved å ta f.eks verdien på kostprisen * 2,5 for en påslagsfaktor på 2,5


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.