Hvordan få korrekt kostpris ved retur via varebehov

  1. Opprett varebehov på vare som skal tas i retur, legg inn minus-antallet


  2. Gå så til fanen Oppsett.
    Under feltet Retur, slå opp Returparti-ID ved å klikke på pilen og søk på prosjektnummer


  3. Når man da har valgt korrekt Returparti-Id, vil Returkostpris endre seg til det samme som på opprinnelig ordre
    Før:     Etter:

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.