Denne rutinen bør kjøres hver dag, Senest hver fredag etter endt arbeidstid. Og ved siste virkedag i mnd.  NB! Man må endre fra bong-skriver til "vanlig" skriver før man kjører kasseoppgjør. Etter at kasseoppgjør er ferdig, endrer man tilbake til bong-skriver.


I butikk modulen velg kassaoppgjør klikk ok, kassaoppgjør for valgt dato kjøresDa kommer dette bildet opp og en kontroll rapport


 

  • Fyll inn antall kr pr valør på kasse. dette er kontakt beholdningen som du har i kassen. 
  • Bank terminal beløp føres under annet. Og summen av kassebeholdning og levert til nattsafe skal være lik med Sum på telling av kasse
  • Det som leveres til bank eller legges i natt safe, leges i feltet "levert til nattsafe/bank"
  • Om ikke noe leveres til nattsafe, men blir liggende i kassen, skal beløpet legges i kassebeholdning. 
  • Og summen av kassebeholdning og levert til nattsafe skal være lik med Sum på telling av kasse
  • Det er viktig at Null kontroll er på 0 kr.  
  • Og kasse differanse skal også være 0
Huk av for poster og velg ansatt for posteringen. 


Klikk ok.  og lukk på meldingen om postert journal. Klikk Ok for utskrift av ferdig kassaoppgjør


Klikk lukk på infologg meldingen. 

Klikk Ok for å få ut rapport på journal bilaget 


Dags oppgjør på bank terminalen bør kjøres samtidig. Og arkiveres(sendes til regnskap) samme med utskrift av oppgjøret og økonomi journal