Hvordan se på historiske kassaoppgjør

Gå inn på  Butikk-->Forespørsler-->Kasse-->Kasseoppgjør
Velg kassaoppgjør og velg skriv ut. da får man kassaoppgjørs rapport

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.