Gå inn på  Butikk-->Forespørsler-->Kasse-->Kasseoppgjør
Velg kassaoppgjør og velg skriv ut. da får man kassaoppgjørs rapport