Sende varer over til Speedy craft

Om det legges inn nye varer eller man ønsker oppdaterte priser ut på Speedy Craft enhetene gjør følgende. 


  1. Gå til SpeedyCraft modulen
  2. Under periodisk velg Til SpeedyCraft
  3. Velg Varer
  4. Klikk OK for å sende alle varer
  5. Når denne er ferdig velg varer pr leverandør, 
  6. Klikk og for å sende over alle. 


NB: Dette er lange prosesser som skal gjøres etter kl 17. 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.