Finanstransaksjoner per prosjekt


Gå inn på Prosjektdetaljer , 


Merk Ønsket prosjekt gå til Fanekortet , formål : 
Noter deg Formåls-nr ( som regel likt som prosjekt nr , hvis prosjekt nr ikke er døpt om ) 


Deretter går du inn på Økonomimodulen - Rapporter - Transaksjoner - Dimensjonsoppgave Kjør ut rapporten og du vil få oversikt over finanstransaksjoner per konto. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.