Kontoutdrag på kunde

For å hente ut kontoutdrag på en spesifikk kunde gjør du følgende:

  1. Gå på modulen Kunde
  2. Kundedetaljer under Fellesskjermbilder (bør legge inn som favoritt)
  3. Søk frem aktuell kunde
  4. Klikk på knappen "Kontoutdrag for kunde"
  5. Angi datointervall
  6. Klikk på Ok og rapporten kommer opp på skjerm og kan skrives ut/sendes


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.