Endre standard kontotype ved kontering

For å endre til prosjekt som standard kontotype ved kontering gjør følgende


Gå til bruker profilen din oppe i høyre hjørne. Klikk pil og velg "Min brukerprofil"


Så velger du kontotype i velger som vist her


Da vil dette komme opp som standard ved kontering av nye linjer

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.