Eye-Share mobile bruker veiledning

For å få tilgang til Eye-Share mobile gå til adressen

https://eyeshare.elkonor.no/ på nettbrett eller mobil


Login med brukernavnet som starter med 104765XXYY( XX =to føreste i fornavn og YY =2 første i etternavn) og passord som brukes på pålogging til Citrix. Domain skal stå som nedenfor.Vedlagt ligger brukerveiledningen på Eye-Share Mobile.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.