Før  dette utføres sjekk at punktene før forberedelse til varetelling er utført.For å utføre en varetelling går du inn på ”Lager” på hovedmenyen i SpeedyCraft Mobile. Velg filterikonet (A) for å finne en liste  over tilgjengelige lager. Velg det riktige lageret og gå tilbake. Klikk så på ikonet for 

lagertelling (B) øverst til høyre for å  komme inn i varetellingsvinduet. Det grønne flagget som vises til venstre for varen betyr at det er en vare som er ofte brukt på ordre.
Skriv inn produktnummer/EAN eller produktnavn på produktet som du skal telle. Når produktnummer eller strekkode er lagt inn, vil produktet komme opp i lista under. Klikk på pilen til høyre på det produktet som du vil telle.  


Når du har telt antall på produktet, skriver du verdien inn i feltet ”Antall”. Klikk lagre og gå tilbake for å telle neste produkt. Et produkt som er telt er markert med en grønn hake og et tall. Du har nå mulighet for å nullstille  resterende lagerbeholdning. Dette betyr at alle produkter som eksisterer med beholdning på det aktuelle lageret, og som ikke er telt vil bli lagt til i tellingen med 0 i  antall.Hvis du har gjort en feil eller av en annen  grunn må slette en eller flere linjer i varetellingen,  kan du gjøre dette med krysset i høyre hjørne. Du får spørsmål om du vil slette innlagte data.  Når du er ferdig med tellingen, trykker du på haken (markert rødt) for å godkjenne hele tellingen. Ikonet for telt produkt vil forsvinne etter synkronisering.  


 

NB! Husk at lagerbeholdningen blir ikke oppdatert på din enhet før journalene er godkjent i AX

Neste gang du synkroniserer etter dette vil du se  beholdningen justert etter din telling. 


Se video her og ax delen her