Varetelling SpeedyCraft

Før  dette utføres sjekk at punktene før forberedelse til varetelling er utført.For å utføre en varetelling går du inn på ”Lager” på hovedmenyen i SpeedyCraft Mobile. Velg filterikonet (A) for å finne en liste  over tilgjengelige lager. Velg det riktige lageret og gå tilbake. Klikk så på ikonet for 

lagertelling (B) øverst til høyre for å  komme inn i varetellingsvinduet. Det grønne flagget som vises til venstre for varen betyr at det er en vare som er ofte brukt på ordre.
Skriv inn produktnummer/EAN eller produktnavn på produktet som du skal telle. Når produktnummer eller strekkode er lagt inn, vil produktet komme opp i lista under. Klikk på pilen til høyre på det produktet som du vil telle.  


Når du har telt antall på produktet, skriver du verdien inn i feltet ”Antall”. Klikk lagre og gå tilbake for å telle neste produkt. Et produkt som er telt er markert med en grønn hake og et tall. Du har nå mulighet for å nullstille  resterende lagerbeholdning. Dette betyr at alle produkter som eksisterer med beholdning på det aktuelle lageret, og som ikke er telt vil bli lagt til i tellingen med 0 i  antall.Hvis du har gjort en feil eller av en annen  grunn må slette en eller flere linjer i varetellingen,  kan du gjøre dette med krysset i høyre hjørne. Du får spørsmål om du vil slette innlagte data.  Når du er ferdig med tellingen, trykker du på haken (markert rødt) for å godkjenne hele tellingen. Ikonet for telt produkt vil forsvinne etter synkronisering.  


 

NB! Husk at lagerbeholdningen blir ikke oppdatert på din enhet før journalene er godkjent i AX

Neste gang du synkroniserer etter dette vil du se  beholdningen justert etter din telling. 


Se video her og ax delen her


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.