EFaktura opprydding

Gå til efakturaen

Klikk på Knappen Bestilling

Klikk så postering-->Faktura

Merk linjen (A) klikk slett (B)


Klikk ja på meldingen on avbrytelse av merkede poster. 


Klikk så på Avbryt eller lukk vindu. 

Lukk bestillings vinduet.


i efaktura bildet klikk oppdater-->Kontroller faktura mot bestillingDa blir den ok og kan posteres.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.