Legge til/ Endre medarbeider på et prosjekt

For å endre eller legge til ny medarbeider på et prosjekt gjør følgende. 


  1. Velg Prosjekt
  2. Klikk på knappen Oppsett (b) Velg Til ordne prosjekt til medarbeider


  3. Klikk på fanen Ansatte (A), velg så medarbeider i kolonnene Gjenværende ansatte (B) klikk på overført knappen (C)


  4. Den som står som jobbansvarlig (A) er den som må avslutte prosjektet til slutt etter at alle andre medarbeidere er ferdige


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.