Beskriver hvordan man leser inn fil som legges ut av banken ved innbetaling med bruk av KID. Dette forutsetter at oppsett i AX er på plass i tillegg til at avtale med bank/BBS er på plass.

 1. Logg på nettbank og last ned fil. Dette varier fra bank til bank, men heter ofte noe med filoverføring, hent filer eller lignende
 2. Klikk på bunken som viser Forfalte kundefakturaer
 3. Klikk på Ny betalingsjournal


 4. Velg journaltype OCR og klikk på Linjer


 5. Du kommer da inn i selve journalen. Trykk Funksjoner – Importer betalinger


 6. Velg betalingsmåte OCR og trykk OK


 7. Neste bilde husker innstillinger fra sist, men skal være som under (Filnavn varierer, men her skal du finne frem filen du lastet ned under pkt.1) 


 8. Når du trykker OK får du opp en rapport som viser innholdet i selve filen, denne kan du om ønskelig skrive ut som dokumentasjon og så lukke bildet

 9. Da er du tilbake i journalen og kan trykke Poster – Poster og jobben er ferdig


  Forutsetning for at du skal få lov til å postere er at alle linjer har Betalingsstatus Godkjent. Linjer vil få status Avvist dersom faktisk innbetalt beløp ikke stemmer med opprinnelig faktura, for eksempel om de har trukket ut kreditnota, lagt til gebyrer, lagt inn feil beløp osv. Da kan du overstyre statusen ved å velge Godkjent i stedet for Avvist.