Beskriver hvordan man lager bestilling til lager og sender elektronisk

  1. Gå på Leverandør – Bestillingsdetaljer. Her får du listet opp alle bestillinger uavhengig av hvilket prosjekt eller lager de er bestilt mot 
  2. Lag ny bestilling, ctrl+n 
  3. Velg hvilken leverandør bestillingen skal lages mot, angi lager og avdeling, trykk Ok 


  4. Legg inn varenummer og antall i nederste del av bildet


  5. Når du er klar til å sende bestillingen trykker du på Postering - Bestilling 


  6. VIKTIG! Ved første gangs bruk må du sørge for at det er krysset av for Skriv ut bestilling, så gå på Skriveroppsett – Rekvisisjon og velge Skriver som standard 

  7. Trykk OK og du vil få spørsmål om bestillingen skal sendes elektronisk.

Man kan se de enkelte statusene på bestillinger i feltet Dokumentstatus


STATUS BESKRIVELSE
Ingen Bestilling er opprettet men ingen form for postering er funnet sted
Bestilling Bestilling er postert, elektronisk bestilling er sendt
Følgeseddel Mottak av bestillingen er postert
Faktura Faktura er postert mot bestilling og bestillingen er derfor ferdig