Opprette ny kunde i SpeedyCraft

  1. Klikk på Kunde


  2. Klikk på Pluss tegnet


  3. Fyll inn detlajer og klikk på lagre knappen


  4. Synkroniser Speedycraft enhet

  5. Les inn fra Speedycraft server i AX(leses inn automatisk hver time)

  6. Synkronisere Speedycraft enhet for at kunde skal få korrekt AX kunde nummer.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.