Det er innbetalt for mye på en faktura og denne har blitt avvist f.eks ved at de har betalt inn purregebyret på opprinnelig faktura


Gjør følgende for å rette dette, 
  1. Endre Bank (Debet) linjen sin betalingsstatus til ingen.
  2. Endre beløpet på den linjen som er avvist til korrekt beløp som er på faktura. 
  3. Stå under avvist linje og klikk CTRL+N for ny linje. (Pass på at det er samme bilagsserie

  4. Velg kontotype Finans og legg inn konto for overbetalingen for f.eks gebyr (Her 8065)
  5. Legg inn rest på bilaget  på linjen fra punkt 2

  6. Godkjenn linjene og valider og poster