Flytte varer fra et lager til et annet

1: Gå til Lagerstyring-->Journaler-->Varetransaksjon-->Overføring

2: klikk ny journal (CTRL+N)

3: Velg overførings journal og legg inn beskrivelse f.eks: overfing fra lager "xxxx" til lager "yyy" "Dato"


4: Klikk på linjer

5: Legg inn vare nummer fra lager o g til lager samt antall. Gjenta for alle varer som skal flyttes. Når alle varer er lagt inn klikk Poster varene er flyttet


6 Send lager beholdning på aktuelt lager til Speedy Craft. for å fjerne beholdning fra enhet,

7: Be om Synk av Speedycraft enheter for å se resultat på SC. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.