Brukerveiledning for oppsett av PDF-faktureringsmetode på kunde

Veiledningen forutsetter at oppsett for dette er gjort i forkant.


  1. Søk opp kunde i kundekonto-feltet
  2. I feltet Faktureringsmetode velg PDF


  3. Legg inn kundens mottager epost i feltet Epost( er det allerde en epost på kunden vil den hente denne i feltet epost)


  4. Lagre. 

  5. Ved postering av faktura går nå disse fakturaene direkte på epost til kunde.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.