Epost dialogboks kommer ved Proforma faktura

Nå det vises Epost dialog boks før visning av Proforma gjør følgende


Når faktura skal posteres Klikk på Skriver oppsett


velg så skjerm istede for utsendelesadressat


Så neste gang da vil ikke epost dialogboks komme opp

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.