E-post dialogboks kommer fram ved Proforma-faktura

E-post dialogboks kan dukke opp ved visning av Proforma-faktura.

Når denne dialogboksen kommer fram før visning av Proforma, er det stor sjanse for at sist du posterte en faktura skulle den sannsynligvis sendes på e-post. AX husker det siste som ble gjort og derfor får du opp denne meldingen.

For å unngå at dialogboksen kommer fram, gjør du følgende neste gang du skal postere en faktura:

Trykk på Skriveroppsett (Hvis Skriveroppsett-knappen ikke er aktiv, merke for 'Skriv ut faktura')

Hvis du ikke ønsker å postere fakturaen, men bare se på den og gjøre denne endringen, ta bort merket for Postering i venstre del av skjermbildet. Husk å sette på dette merket igjen når du skal postere fakturaen.

Velg så Skjerm istedet for Utsendelsesadressat


Neste gang vil ikke epost dialogboksen dukke opp.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.