Eksport til Excel

I alle bilder i AX2009 har du en knapp opp på menylinjen du kan trykk på for å kopiere tabellen du ser på ut til Excel i en ferdig formatert visning. Du kan også ta ut vanlige papir-rapporter til Excel ved å velge Excel som skriver når du skal skrive ut

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.