Brukerveiledning for oppsett av EHF-faktureringsmetode på kunde

Det er en forutsetning at Elkonor Support har gjort hovedoppsett for EHF-fakturering før man setter opp EHF-fakturering på kunder. 

Kunde -> Fellesskjermbilder -> Kundedetaljer
Søk opp aktuell kunde.

Du skal innom:
1. Oppsett-folder
2. Adresser-folder
3. Kontaktinformasjon-folder
4. Oversikt-folder


1. Gå til Oppsett-folderen.


Høyreklikke i Mva-organisasjonsnr.-feltet og Gå til hovedtabellskjemaet.
Hvis kundens organisasjonsnummer allerede er registrert, kan du velge dette.
Hvis kundens organisasjonsnummer ikke er registrert fra før, trykk Ctrl+n for å opprettet dette.
Deretter kan du velge organisasjonsnummeret i Mva-organisasjonsnr.-feltet.


2. Gå til Adresser-folderen.

Trykk i Gatenavn-feltet, og sjekk om det fremkommer pil opp/pil ned til høyre i feltet. Dersom det gjør det, er gateadressen på flere linjer. EHF-formatet kan ikke ha linjeskift, og derfor må Gatenavn-feltet oppdateres. *Adressefeltet må da også oppdateres på kundens prosjektkontrakter. 
Nederst i veiledningen kan du se hvordan.

Still cursoren etter siste bokstav i Gatenavn-feltet, skriv inn et komma og et mellomrom og trykk Delete-knappen, slik at neste adresselinje kommer på samme linje. Trykk Lagre-knappen.


3. Gå til Kontaktinformasjon-folder.
Høyreklikke i Kontakt-feltet og Gå til hovedtabellskjemaet.

NB Dersom du mangler Kontakt-feltet i ditt skjermbilde, trykk på Oppsett-knappen og deretter velg 'Enkel kontaktinformasjon' for å få fram feltet.

Her legger du til en ny rad og skriver kundens kontakt eller skriv inn 'Kontaktperson' i Kontakt-feltet om det ikke er noen kontaktperson hos kunden. Trykk Lagre-knappen.
Gå tilbake til forrige skjermbilde.

Deretter kan du velge kontaktpersonen i Kontakt-feltet.

4. Tilbake i Oversikt-folderen, velger du EHF i Faktureringsmetode-feltet.*Dersom det er linjeskift i Gatenavn-feltet, må dette endres på kundens prosjektkontrakter. Endre dette som vist under:
For å komme til kundens prosjektkontrakter fra Kundedetaljer, trykk Forespørsel-knappen og Prosjekter.
Gå til Generelt-folder.

Høyreklikke i Prosjektkontrakt-feltet og Gå til hovedtabellskjemaet.

Søk fram aktuelt kundenummer for å få fram alle kundens prosjektkontrakter.
Gå til Adresse-folder.


Endre Gatenavn-feltet, slik at det ikke er noe linjeskift. Trykk Lagre-knappen for å se hvordan det blir i det grå feltet til høyre.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.