Brukerveiledning for oppsett av EHF-faktureringsmetode på kunde

Det er en forutsetning at Elkonor Support har gjort hovedoppsett for EHF-fakturering før man setter opp EHF-fakturering på kunder. 

Kunde -> Fellesskjermbilder -> Kundedetaljer
Søk opp aktuell kunde.


1. skriv inn kundens organisasjonsnummer i kolonnen Mva-organisasjonsnr

2. Gå til Kontaktinformasjon-folder.
Høyreklikk i Kontakt-feltet og Gå til hovedtabellskjemaet.

NB Dersom du mangler Kontakt-feltet i ditt skjermbilde, trykk på Oppsett-knappen og deretter velg 'Enkel kontaktinformasjon' for å få fram feltet.


Legg til en ny rad og skriv kundens kontakt eller skriv inn 'Kundenavnet' i Kontakt-feltet om det ikke er noen kontaktperson hos kunden. Trykk Lagre-knappen.
Gå tilbake til forrige skjermbilde.

Deretter kan du velge kontaktpersonen i Kontakt-feltet.

3. Tilbake i Oversikt-folderen, velger du EHF i Faktureringsmetode-feltet.
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.