Her følger en beskrivelse av hvordan man lager en fritekstfaktura, altså en faktura direkte på kunden helt utenom prosjekt. Dette er nyttig dersom man for eksempel skal fakturere salg av bil eller andre spesielle ting.


 1. Gå inn modulen Kunde
 2. Klikk på Detaljer for fritekstfaktura under Fellesskjermbilder


 3. Opprett ny post (ctrl+n)

 4. Søk frem og velg den aktuelle kunden

 5. Legg inn ønsket fakturadato

 6. Gå til arkfanen Fakturalinjer

 7. Legg inn ny post (ctrl+n)

 8. Legg inn beskrivelse slik du ønsker det skal fremkomme på fakturaen

 9. Velg riktig finanskonto

 10. Legg inn beløp eksklusiv mva

 11. Klikk Postering - Fritekstfaktura (eventuelt gjenta fra steg 7 dersom du ønsker inn flere linjer)


 12. Pass på at krysset for Postering av faktura er krysset

 13. Klikk Ok og faktura blir postert i henhold til oppsett på den aktuelle kunden