Feilmeldinger fra Boligmappa

Feilmeldinger som kan dukke opp i forbindelse med overføring til Boligmappa er kodet, og i linken finnes forklaring på hva de enkelte kodene betyr.


https://boligmappa.atlassian.net/wiki/display/API/Exceptions

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.