Ny leverandør

Gå til Leverandørmodulen

1. Klikk Leverandørdetaljer under Fellesskjermbilder.


2. Opprett en ny post i Leverandører-skjemaet (ctrl+n).


3. Klikk OK-knappen (normalt har man bare én mal for leverandører, og man kan da krysse av på Ikke spør meg igjen så slipper man denne dialogboksen).

4. Legg inn Navn

5. Velg Mva-gruppe

6. Velg Betalingsbetingelser

7. Legg inn Bankkontonummer

8. Legg inn Organisasjonsnummer

9. Velg Betalingsmåte, TP for leverandører som skal være med på remittering og Man for de som skal betales manuelt.

10. Dersom Betalingsmåte står til TP må også Betalingsspesifikasjon være Innl. 

11. Bytt til kategorien Adresser i Leverandører-skjemaet.12. Opprett en ny post i Leverandører-skjemaet (ctrl+n) 

13. Legg inn Gatenavn og Postnummer


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.