Endring av fakturakommentar og jobbeskrivelse

1. Stå på aktuelt prosjekt.


2. Klikk på dokumentknappen til prosjektet.

3. Rediger teksten for fakturakommentar (dette kommer ut på fakturaen) og på jobbebeskrivelse (dette kommer kun ut på nettbrettet til montørene).Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.