Opprettelse av ny prisgruppe time

Gå på Kunde – Oppsett – Pris/rabatt – Kunde: pris/rabattgrupper
1. Sørg for at du viser Prisgruppe i boksen oppe til venstre og legg til ny linje med en fornuftig beskrivelse samt sette kryss i kolonnen for Timeprisavtale

2. Gå på Prosjekt – Oppsett – Kategori – Prisavtaler på timeart

3. Legg inn ny linje

4. Velg Relasjonstype Prisgruppe

5. Velg Kontovalg tilsvarende den nye gruppen du laget under punkt 1

6. Velg hvilken Kategori satsen skal gjelder for

7. Legg inn rabattsats eller salgspris

8. Legg inn fra dato
Denne avtalen vil nå slå til på alle kunder og prosjekter som har angitt denne avtalen. Dette kan du også få til å fungere med tilbakevirkende kraft ved å trykk Rekalkuler timepriser i Fakturaforslag.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.