Opprettelse av ny prisgruppe time

Gå på Kunde – Oppsett – Pris/rabatt – Kunde: pris/rabattgrupper
1. Sørg for at du viser Prisgruppe i boksen oppe til venstre og legg til ny linje med en fornuftig beskrivelse samt sette kryss i kolonnen for Timeprisavtale

2. Gå på Prosjekt – Oppsett – Kategori – Prisavtaler på timeart

3. Legg inn ny linje

4. Velg Relasjonstype Prisgruppe

5. Velg Kontovalg tilsvarende den nye gruppen du laget under punkt 1

6. Velg hvilken Kategori satsen skal gjelder for

7. Legg inn rabattsats eller salgspris

8. Legg inn fra datoNår et prosjekt skal tilknyttes en egen prisgruppe, velges prisgruppen på Informasjon-folder på prosjektet - Prisgruppe timer. NB! Hvis man har opprettet prisgruppe for varer, legges avtalen inn i rubrikken Prisgruppe vare.

Deretter går man til Oppsett-knappen -> Salgspris time for å fjerne prisene som eventuelt ligger på selve prosjektet fra før. Markere alle linjene og trykk slette-knappen.


Denne avtalen vil nå slå til på alle nye kunder og prosjekter der denne avtalen blir valgt.

Dette kan du også få til å fungere med tilbakevirkende kraft ved å
- gå til Kundedetaljer på den aktuelle kunden, Salgsordre-folder og velg Prisgruppe på nytt.
- gå til Informasjon-folder på aktuelt prosjekt og velg Prisgruppe timer på nytt. Når du så har opprettet fakturaforslag, trykk Rekalkuler timepriser i Fakturaforslag for å få korrekt timepris. Etter du har trykket Rekalkuler timepriser må du også trykke Justering.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.