Opprettelse av ny prisgruppe time

Gå på Kunde – Oppsett – Pris/rabatt – Kunde: pris/rabattgrupper
1. Sørg for at du viser Prisgruppe i boksen oppe til venstre og legg til ny linje med en fornuftig beskrivelse samt sette kryss i kolonnen for Timeprisavtale

2. Gå på Prosjekt – Oppsett – Kategori – Prisavtaler på timeart

3. Legg inn ny linje

4. Velg Relasjonstype Prisgruppe

5. Velg Kontovalg tilsvarende den nye gruppen du laget under punkt 1

6. Velg hvilken Kategori satsen skal gjelder for

7. Legg inn rabattsats eller salgspris

8. Legg inn fra datoNår et prosjekt skal tilknyttes en egen prisgruppe, velges prisgruppen på Informasjon-folder på prosjektet. 

Deretter går man til Oppsett-knappen -> Salgspris time for å fjerne prisene som eventuelt ligger på selve prosjektet fra før. Markere alle linjene og trykk slette-knappen.


Denne avtalen vil nå slå til på alle kunder og prosjekter som har angitt denne avtalen. Dette kan du også få til å fungere med tilbakevirkende kraft ved å trykk Rekalkuler timepriser i Fakturaforslag.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.