Fakturering av fastprisjobb - a konto-faktura


1. Gå på Prosjekt -> Prosjektdetaljer

2. Trykk på A konto-fakturaplan-knappen3. Opprett en ny post i A konto-fakturaplan-bilder (ctrl+n)

4. Legg inn dato for når faktura skal sendes, om man ikke er sikker på dato legg inn antatt dato. Dette vil komme frem som prosjektreserve så det er viktig å legge inn alle linjer

5. Velg Fakturatype Akonto

6. Legg inn Transaksjonstekst, dette kommer på faktura

7. Velg Kategori, dette styrer posteringer i regnskapet (normalt 3010)

8. Legg inn antall

9. Legg inn Pris

10. Dersom det er snakk om en akontoplan gjenta fra pkt.1

11. Lukk A konto-fakturaplan-skjemaet og du er ferdig med planen


12. Gå inn på Prosjektdetaljer -> Fakturaforslag

13. Klikk Opprett akonto-knappen.14. Legg inn Fra dato og Til dato dersom det er et prosjekt med flere akontolinjer 

15. Klikk OK-knappen

16. Klikk Poster faktura-knappen.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.