Dele oppsett av skjermbilde

Her følger en beskrivelse på hvordan man kan lagre oppsett av sitt eget skjermbilde slik at andre i samme firma kan hente det opp for at oppsettet skal bli helt likt.


  1. Høyreklikk i det aktuelle skjermbildet og velg Oppsett


  2. I neste bilde klikker du Lagre


  3. I neste boks angir du et navn for skjermbildet, det anbefales å ta med dato i tilfelle man ved et senere tidspunkt gjør endringer i oppsett og ønsker å lagre en ny versjon


  4. Klikk Ok og bildet er lagret og du er ferdig

  5. Neste trinn er for brukeren som skal hente opp skjermbildet og gjøre akkurat det samme som under punkt 1 og i stedet for å klikke på "Lagre" som i punkt 2 så klikker brukeren på "Last" og får da opp en liste over brukere som har lagret sine skjermbilder, klikker på den aktuelle brukeren og får opp de forskjellige versjonene og velger den han skal ha

  6. Etter at bruker har valgt versjon må han lukke skjermbildet og åpne det igjen for at systemet skal få tilpasset størrelsen på bildene


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.