Merverdiavgift på kontoplan

Normalt skal det i alle firma være aktivert et parameter som heter "Mva-retningskrav". Dette innebærer at dersom det skal beregnes mva på en konto, må Mva-retning enten være "Salg" eller "Innkjøp", om ikke vil man få feilmelding ved postering av faktura. Dette gir jo en trygghet i form av at om man er uheldig og får en føring med mva på en konto som man ikke skal ha mva på, så vil systemet stoppe posteringen med melding om at "Mva-retning må angis for konto ###".


Oppsett av kontoplan

Videre er det viktig at man har et godt oppsett på kontoplanen og det anbefales å sette seg inn i hvordan dette fungerer. Anbefaler videre å ha oppsettet i Kontoplandetaljer som følger:Her er det hentet frem felt for Mva-gruppe, Vare, mva-gruppe, Mva-retning, Valider mva-kode og Mva-kode. Skjermbildet viser samtidig eksempel på oppsett.

  • Konto 3010; her vil systemet foreslå Mva-gruppe 03 og Vare, mva-gruppe 01, håndtere mva som utgående og kun godta mva-kode 03
  • Konto 4010; her vil systemet foreslå Mva-gruppe 01 og Vare, mva-gruppe 01, håndtere mva som inngående og kun godta mva-kode 01
  • Konto 5010: her vil systemet ikke foreslå Mva-gruppe eller Vare, mva-gruppe og heller ikke godta føringer med mva fordi Mva-retning ikke er angitt
  • Konto 6940; her vil systemet foreslå Mva-gruppe 01 og Vare, mva-gruppe 01, håndtere mva som inngående og godta alle mva-koder


Føring av bilag i økonomijournal

Når man fører bilag er det noen viktige prinsipper som man må følge:

  • Oppsett av skjermbildet skal være slik at man hele tiden ser feltet "Mva-beløp" og gjerne også "Mva-gruppe" og "Vare mva-gruppe" for hver linje. Dette gjør at man fort avdekker om man får føringer med mva der man ønsker det


  • Dersom man fører bilag med Kontotype Kunde/Leverandør/Prosjekt så skal ALLTID denne føringen gjøres først, og motposten føres som linje 2 som i skjermbildet over. Dette fordi AX henter mva-oppsett både fra kontoplan, leverandører, kunder og prosjekt og det er siste føringen på bilaget som bestemmer

  • Dersom man fører bilag mot 2 finanskontoer og skal ha beregning av mva skal bilaget ALLTID føres på to linjer, om man ikke gjør dette så vil systemet slite med å vite hvilken konto det skal beregnes mva på

  • Generell anbefaling er å ALLTID føre bilag på to linjer, altså ikke benytte seg av "Motkonto"


Et lite tips når man sitter og fører bilag og man eventuelt er litt usikker på dette med mva-retning så kan man klikke på knappen "Merverdiavgift" på knapperaden til høyre og får da opp et dynamisk skjermbilde som viser beregning av mva samt mva-retning. Dette kan spesielt være nyttig når man fører litt spesielle bilag som f.eks. tap på fordringer, eller foretar korrigeringer.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.