Justering av transaksjoner

Beskriver hvordan man kan endre på transaksjoner som allerede er postert inn på prosjekt, mest vanlig er endring av linjeegenskap og flytting av transaksjoner til annet prosjekt.


Du står på det aktuelle prosjektet og klikker på knappen Funksjoner - Justering


I neste bilde klikker du på Velg og får opp nytt bilde der du eventuelt kan velge ut enten gitte typer transaksjoner eller transaksjoner innenfor et gitt dato-intervall


Bildet som nå kommer opp inneholder alle transaksjoner som treffer innenfor dine valg og som IKKE er fakturerteMarker alle linjene (ctrl+a)
  1. Klikk på Juster
  2. Dersom du skal flytte til annet prosjekt velger du det i Prosjekt
  3. Dersom du skal endre Linjeegenskap velger du ny linjeegenskap
  4. Trykk Ok
  5. Bildet lukkes og du er tilbake i bildet som viser alle transaksjoner og her klikker du på Poster
Du vil nå se endringene du nett har utført på prosjektet, enten er det kommet ny linjeegenskap, eller så har systemet postert over til annet prosjekt.


Se video her


Potensielle feilmeldinger:

  1. "Antallet som returneres, er større enn det som kan dekkes av returpartiet." - skyldes at varen allerede er returnert/justert til/fra annet prosjekt. En workaround på dette blir å opprette fakturaforslaget, slette linjer som ikke skal faktureres og når man da har postert faktura og svarer ja på at prosjektet skal avsluttes så blir dette gjort automatisk av systemet.
  2. NB! Det er ikke mulig å benytte justering til et annet prosjekt hvis man har ført noe i retur fra SpeedyCraft.
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.