Endring av timepriser

Gå på Prosjekt – Oppsett – Kategori – Kategorier.1. Søk frem kategorien du skal justere prisen på 


2. Trykk på Oppsett – Salgspris time


3. Velg Vis Alle øverst til venstre i skjermbildet

4. Legg inn ny linje med dato som endringen skal gjelde fra og legg inn Kategori nr og sats


5. Dersom kostprisen også skal endres klikker du igjen på Oppsett – Kostpris time


6. Legg inn ny linje med dato og sats


Husk at endringer du foretar her ikke har tilbakevirkende kraft, men kun vil gjelde timer som posteres etter at du har gjort endring. Det er mulig å benytte funksjonen for justering noe som vi på support kan hjelpe deg med dersom du ønsker justering tilbake på allerede posterte transaksjoner.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.