Kreditering av faktura

Beskriver hvordan man krediterer tidligere faktura på prosjekt, enten hele beløp eller kun deler av faktura.


1. Stå på aktuelt prosjekt i Prosjekt – Prosjektdetaljer


2. Trykk på Faktura – Faktura på knapperaden for å se alle faktura på prosjektet


3. Finn faktura som skal krediteres og trykk Funksjoner – Velg for kreditnota

4. Velg hvilke transaksjoner som skal krediteres (naviger i arkfaner for å bytte mellom timer, varer og utgift, eller trykk Merk alt dersom alt skal krediteres. Trykk OK
5. Opprett fakturaforslag på vanlig måte via Faktura – Fakturaforslag. Merk at du har mulighet for å kun ta med linjer merket for kreditering om det skulle ligge andre transaksjoner klar til fakturering som du ikke vil ha med. Husk at du må endre dette tilbake til Begge ved neste fakturering.
6. Poster faktura på vanlig måte. Etter at kreditnota er postert blir transaksjonene igjen tilgjengelig for “vanlig” fakturering og du må da ta stilling til om de skal faktureres for eksempel annen kunde, endres til ikke fakturerbar eller lignende


Husk at du etter kreditering manuelt må inn på Kundedetaljer – Funksjoner – Åpen transaksjonsredigering og merke faktura og kreditnota for å koble dem slik at man ikke får åpne poster.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.