Legge til ekstra linjer i fakturaforslag

Når man står inne i et fakturaforslag kan man gå på arkfane Tillegg og legge inn ny linje der. Dette gjør det mulig å legge til timer, varer og utgifter uten å gå ut av fakturaforslag og opprette journaler. 


For at du skal kunne velge Kategori her må du krysse av for Fakturaforslag på de kategoriene du vil ha tilgjengelig under Prosjekt – Oppsett – Kategori – Kategorier eller høyreklikk i feltet og gå til hovedtabellskjema.Når du har gjort dette kan du legge inn linje slik som dette:Når du trykker Oppdater fakturaforslag blir linjene postert inn og ligger umiddelbart riktig i fakturaforslaget.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.