Legge inn A-konto fakturaplan

Beskriver hvordan man legger inn fakturaplan på prosjekter.


 1. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer
 2. Trykk på Faktura – A konto-fakturaplan på knapperaden
 3. Opprett en ny post i A konto-fakturaplan-skjemaet (ctrl+n)


 4. Legg inn dato for når faktura skal sendes, om man ikke er sikker på dato legg inn antatt dato. Dette vil komme frem som prosjektreserve så det er viktig å legge inn alle linjer
 5. Velg Transaksjonsopprinnelse Akonto for å få med linjen ved opprettelse av akonto faktura eller Regningsfaktura for å få med linjen på en vanlig faktura
 6. Legg inn Transaksjonstekst, dette kommer på faktura
 7. Velg Kategori, dette styrer posteringer i regnskapet (normalt 3010)
 8. Legg inn antall
 9. Legg inn Pris
 10. Dersom det er snakk om en akontoplan gjenta fra pkt.1
 11. Lukk A konto-fakturaplan-skjemaet og du er ferdig med planen


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.