Registrering av utgifter på prosjekt

1. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer


2. Trykk på Registering – Utgift på knapperaden 3. Trykk på Linjer4. Legg inn Prosjektdato, Kategori, Antall og eventuelt Ansatt (husk muligheten for tilpasse skjermbilde ved å ta tak og dra felter slik at de kommer i en fornuftig rekkefølge)


5. Trykk Poster – Poster og utgiften er postert på prosjektet


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.