Registrering av timer på projekt

1. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer og finn frem prosjektet


2. Trykk på Registrering – Time på knapperaden3. Trykk på Opprett ny


4. Legg inn Prosjektdato, Kategori, Ansatt og Timer. Om du skal legge inn en kommentar går på du arkfane Generelt og legger inn kommentar i feltet Merknad


5. Trykk Poster og deretter Ok og timene er postert på prosjektet

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.