Registrering av varer på projekt

1. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer og finn frem aktuelt prosjekt. Trykk på Vareoppgave – Varebehov2. Trykk på det hvite arket eller ctrl+n for å legge inn ny varelinje.

3. Legg inn varenummer, lager og antall

4. Trykk pil ned for å legge inn flere varer

5. Når du har lagt inn alle varelinjer trykker du ctrl+a for å merke alle

6. Trykk Postering – Følgeseddel på knapperaden7. Pass på at Antall står til Alle og trykk Ok

8. Trykk Ok på varsel om skriving til skjerm og varene er postert

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.