Skaffevare/diversevare

I Varebehov har man også muligheten for å lage en skaffevare (erstatter 10001-vare). Bruk av funksjonen forutsetter at minimum én vare er satt opp som mal for skaffevare. Dette gjøres på selve varekortet under arkfane Annet, her må både kryss for Skaffevare og Skaffevaremal være avkrysset.


1. Trykk på knappen Skaffevare i Varebehov eller ved opprettelse av bestilling.
2. Velg varemal (henter oppsett fra malen til bruk på varen, som lagerstyring og kontering)

3. Legg inn beskrivelse, denne kommer også ut på faktura

4. Legg inn innkjøpspris, altså det du betaler for varen

5. Legg inn salgspris (husk at AX kan regne, legg for eksempel inn “5000x3,5” for å kalkulere opp 3,5 ganger kostpris)

6. Velg Kategori, for det meste vil denne være V4010

7. Velg leverandør dersom det er aktuelt

8. Trykk "OK"


Videre posteres varebehovet på normal måte og varen kommer på faktura.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.